REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Birth Certificate

Directorate of General Administration

Qëllimi: Issuing citizens birth certificates.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Registry Office. The applicant is only required to have a personal number. The officer will issue the birth certificate to the applicant.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name (Name of Parent) and Surname
  • Personal Number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID / passport (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion