REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Pajisja e qytetarëve me certifikatë të lindjes.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Nga pala kërkohet vetëm numri personal. Zyrtari e pajis palën me certifikatë të lindjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit) dhe Mbiemri
  • Numrin Personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi / pasaporta (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion