REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Izdavanje izvoda iz maticne knjige rodenih gradana

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj kancelariji. Podnosilac prijave treba da ima samo maticni broj. Službenik ce izdati izvod iz maticne knjige rodenih podnosiocu prijave.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 meseci

Informatat e kërkuara

  • Ime (ime roditelja) i prezime
  • Licni broj

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta / pasoš (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion