REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për leje për transport publik të personave me auto-taksi

Drejtoria për Shërbime Publike

Pajisja e qytetarëve dhe bizneseve me leje për transport të udhëtareve.

Leje për furnizim të lokaleve afariste

Drejtoria për Shërbime Publike

Për ti mundësuar lokaleve të ndërpresin qarkullimin rrugor për një kohë të shkurtër për tu furnizuar me mallra

Kërkesë për pajisje me leje për bllokimin e rrugës (intervenim në rrugë)

Drejtoria për Shërbime Publike

Bllokimi i përkohshëm i rrugës në të cilën kryhen punët ndërtimore.

Kërkesë për ndërtimin të ri të pikës për furnizim me ujë të pijes

Drejtoria për Shërbime Publike

Furnizimi i rregulltë i qytetarëve me ujë duke zgjeruar rrjetin e ujësjellësit

Pëlqim për bartjen e kufomave brenda vendit

Drejtoria për Shërbime Publike

Ndërrimi i vend-varrimit të mbetjeve mortore, zakonisht kthimi në vendin e lindjes brenda Kosovës.

Pëlqim për kthimin e kufomës (mbetjet mortore) nga jashtë vendit

Drejtoria për Shërbime Publike

Kthimi i mbetjeve mortore të qytetarit të Kosovës në vendlindje.

Pëlqimi për fillim të hulumtimit për ndërtim të hidrocentraleve dhe centraleve tjera (erës, diellit, biomasës) dhe të eficencës së energjisë

Drejtoria për Shërbime Publike

Plotësimi i disa kushteve paraprake dhe marrja e pëlqimit për fillimin e hulumtimit për mundësinë e ndërtimit të hidrocentralit-burimeve të ripërtritshme ose të eficiences së energjisë