REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu administraciju

Izdavanje izvoda iz maticne knjige rodenih gradana

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu administraciju

Izvod iz maticne knjige rodenih i registracija u elektronskom civilnom registru omogucavaju gradaninu da po potrebi preuzme izvode iz maticne knjige rodenih iz bilo koje opštine na Kosovu.

Vencani list

Direkcija za opštu administraciju

Izdaje uverenja koja dokazuju da je osoba u braku.

Uverenje o prebivalištu

Direkcija za opštu administraciju

Svrha procedure jeste dodeljivanje uverenja o prebivalištu kao deo potrebne dokumentacije za razlicite aplikacije.

Uverenje o bracnom statusu

Direkcija za opštu administraciju

Izdaje uverenja za gradane koja dokazuju da osoba nije u braku. Ovako nešto se najcešce traži od gradana Kosova kako bi mogli da se vencaju u drugim zemljama.

Proglašenje porodicne zajednice

Direkcija za opštu administraciju

Proglašenje porodicne zajednice je potrebno kako bi se upotpunila sva neophodna dokumentacija za prijavu za vizu, studentske kredite itd.

Redovna prijava deteta rodenog u zdravstvenoj instituciji

Direkcija za opštu administraciju

Prijavljivanje deteta u Elektronskom sistemu civilnog statusa u toku regularnog perioda registracije.

Prijavljivanje napuštene (pronadene) dece

Direkcija za opštu administraciju

Prijavljivanje dece u Elektronski sistem civilnog statusa

Dvostruko otkazivanje u Registru civilnog statusa rodenih.

Direkcija za opštu administraciju

Ispravljanje dvostruke registracije osobe u registrima civilnog statusa.

Odricanje državljanstva Republike Kosovo deteta.

Direkcija za opštu administraciju

Podnosilac prijave se može odreci kosovskok državljanstva kako bi dobio državljanstvo druge zemlje.

Brak u zgradi Opštine u toku radnog vremena kancelarije

Direkcija za opštu administraciju

Gradanima je dozvoljeno da stupe u brak na dogovoreni datum oko koga su se složili Registar i podnosilac prijave.

Brak u zgradi Opštine nakon radnog vremena kancelarije

Direkcija za opštu administraciju

Gradanima je dozvoljeno da stupe u brak na dogovoreni datum oko koga su se složili Registar i podnosilac prijave.

Brak van zgrade Skupštine opštine

Direkcija za opštu administraciju

Podnosicima prijave je dozvoljeno da stupe u brak da odredenoj lokaciji van Skupštine opštine.

Zahtev za brak sa stranim državljaninom.

Direkcija za opštu administraciju

Gradani Kosova mogu stupiti u brak sa stranim državljaninom.

Prijava brakova na Kosovu gradana vencanih u drugim zemljama

Direkcija za opštu administraciju

Gradani mogu da prijave brak osnovan u drugoj zemlji kako bi se imale najtacnije informacije o registru brakova.

Upis smrtnog slucaja

Direkcija za opštu administraciju

Redovan upis smrtnog slucaja, unutar 30 dana.

Kasna prijava se vrši u maticu umrlih (nakon perioda od 30 dana)

Direkcija za opštu administraciju

Smrtni slucajevi koji nisu proglašeni unutar predvidenog roka u maticnu knjigu umrlih (30 dana) mogu biti registrovani kasnije, i naknada registracije mora biti placena nakon toga.

Gubitak državljanstva Republike Kosovo punoletne osobe odricanjem

Direkcija za opštu administraciju

Podnosilac prijave se može odreci kosovskok državljanstva kako bi dobio državljanstvo druge zemlje.

Prijava smrtnog slucaja koji se zadesio van teritorije Kosova

Direkcija za opštu administraciju

Dozvoljava prijavu smrtnog slucaja osobe cija se smrt zadesila van zemlje kako bi se ažurirali podaci u maticnim knjigama umrlih.

Dokaz o smrti

Direkcija za opštu administraciju

Gradani mogu pribaviti dokaz o smrti odredene osobe (uglavnom osobe u srodstvu) kako bi se pokrenuli postupci nasledivanja.

Promena prezimena nakon poništenja braka

Direkcija za opštu administraciju

Promena prezimena nakon poništenja braka, vracanje devojackog prezimena.

Potpis legalizacije

Direkcija za opštu administraciju

Verifikacija potpisa na dokumentu ili izjavi da pripadaju podnosiocu prijave.

Overene kopije na osnovu originalnog dokumenta

Direkcija za opštu administraciju

Kopija dokumenta se verifikuje na osnovu originalnog dokumenta.

Verifikacija razne dokumentacije iz drugih zemalja

Direkcija za opštu administraciju

Potpis na stranom obrascu/dokumentu dobijen u drugoj zemlji se overava u svrhu uskladivanja sa drugom zemljom.

Pronalaženje/dobijanje dokumenta iz Arhive

Direkcija za opštu administraciju

Gradani mogu dobiti kopiju arhiviranih dokumenata. Isti ce takode biti overeni za korišcenje po potrebi gradana.

Potvrda o prekidu registracije prebivališta.

Direkcija za opštu administraciju

Prekidanje registracije prebivališta kako bi se prijavilo novo.

Vencani list

Direkcija za opštu administraciju

Gradanin može dobiti uverenje kojim se dokazuje status gradana nakon braka.

Kancelarija za nabavke - ugovor

Direkcija za opštu administraciju

Svrha je odabir najpovoljnijeg privrednog subjekta.

Zahtev za ponudu cene

Direkcija za opštu administraciju

Obezbedivanje kvalitetnije i pristupacnije usluge ili proizvoda.

Zahtev za otvoreni tenderski postupak sa srednjom vrednosti (proizvod, usluge i radovi)

Direkcija za opštu administraciju

Organizuje se fer i transparentan proces prijave u toku nadmetanja preduzeca za naznacene radove.

Zahtev za procenu minimalne vrednosti

Direkcija za opštu administraciju

Obezbedivanje kvalitetnije i pristupacnije usluge/proizvoda/radova.