REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za produženje radnog vremena (po casu)

Direkcija za ekonomski razvoj

Produženje radnog vremena van redovnog radnog vremena.

Promena naziva akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene naziv i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Dokaz o radnom iskustvu kako bi se potvrdilo iskustvo u aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj

Podnosioci prijava mogu dobiti uverenje o radnom iskustvu ili iskustvu u poslovanju u svrhu penzionisanja, reference za prijavljivanje za nov posao itd.

Promena naziva društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene naziv i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Zahtev za produženje radnog vremena (mesecno)

Direkcija za ekonomski razvoj

Produženje radnog vremena van redovnog radnog vremena.

Promena naziva privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Kako bi se omogucilo vlasnicima preduzeca da promene naziv preduzeca i upis takve promene.

Dokaz da porodica ne poseduje preduzece (za studentske grantove)

Direkcija za ekonomski razvoj

Svrha ovog postupka je odobravanje uverenja kojim se dokazuje da podnosilac prijave nema porodicno preduzece. Ovo je neophodno kako bi se ispunila dokumentacija radi prijave za ucenicke/studentske sti...

Dokaz licnog/porodicnog vlasništva preduzeca u svrhu dobijanja vize

Direkcija za ekonomski razvoj

Podnosilac prijave dostavlja dokaz o vlasništvu nad preduzecem u svrhu ispunjavanja prijave za dobijanje vize.

Porez na privrednu aktivnost

Direkcija za ekonomski razvoj

Prihodi koji se slivaju u opštinski budžet.

Registrovanje inostrane poslovne organizacije

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave inostranu privrednu organizaciju i upisivanje tih promena u ovu privrednu kategoriju u opštini.

Registrovanje zemljoradnicke zadruge

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave zemljoradnicku zadrugu i upisivanje tih pravnih lica u opštini.

Promena zaposlenih privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Registrovanje ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave ogranicena partnerstva i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju u opštini.

Promena zaposlenih opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Registrovanje opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave opšta partnerstva i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju u opštini.

Registrovanje akcionarskih društava

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave akcionarska društva i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju u opštini.

Promena broja zaposlenih društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena zaposlenih inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranih preduzeca da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena zaposlenih akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Registrovanje društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da osnuju društvo sa ogranicenom odgovornošcu i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju.

Promena zaposlenih ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promene/dodavanje kapitala opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene broj zaposlenih/dodaju kapital i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Registrovanje privatnih preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da osnuju privatno preduzece i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju.

Promena/dodavanje kapitala društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene broj zaposlenih/dodaju kapital i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena naziva opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene naziv i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena naziva ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima ogranicenih partnerstava da promene naziv i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena naziva inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da promene naziv i pri opštini upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena/dodavanje kapitala inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da promene broj zaposlenih/dodaju kapital i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena adrese privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Promena/dodavanje kapitala akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da izvrše promene/dodaju kapital i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Promena adrese društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Promene/dodavanje kapitala ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima ogranicenih partnerstava da promene broj zaposlenih/dodaju kapital i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena adrese akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Promena direktora opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene direktora i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena direktora društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene direktora i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena direktora inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranih preduzeca da promene direktora i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena adrese opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene adresu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena direktora ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima ogranicenih partnerstava da promene direktora i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena direktora akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima zajednickih akcionara da promene direktora i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena adrese ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima ogranicenih partnerstava da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Promena agenta opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene agenta i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena adrese inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranih preduzeca da promene adresu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena/dodavanje pojedinacne poslovne jedinice

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da promene/dodaju jedinice svojim aktivnostima i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena agenta društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene deonicare i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena agenta inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranih preduzeca da promene agenta i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena agenta ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima ogranicenog partnerstva da promene agenta i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena agenta akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene agenta i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena deonicara opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima opštih partnerstava da promene deonicare i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena akcionara društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene deonicare i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena akcionara inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranih preduzeca da promene deonicare i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promene/dodavanje jedinice opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da izvrše promene/dodaju jedinicu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena akcionara akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima zajednickih akcionara da promene akcionare i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Prekid poslovanja privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Prekid organizacije opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima ili zastupnicima opštih partnerstava da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Prekid poslovanja društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena/dodavanje jedinice društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da promene /dodaju jedinicu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena/dodavanje jedinice inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da promene/dodaju jedinicu aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Odluka o promeni/povecanju jedinice

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene /dodaju jedinicu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promena/dodavanje jedinice akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene /dodaju jedinicu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Promene/dodavanje jedinice ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima ogranicenih partnerstava da izvrše promene/dodaju jedinicu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Prekid poslovanja inostrane poslovne organizacije

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima inostranih preduzeca da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Prekid poslovanja akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima akcionarskih društava da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Dodavanje pojedinacne poslovne aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da dodaju privredne aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Prekid ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje zastupnicima ogranicenih partnerstava da prekinu poslovanje i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Dodavanje aktivnosti opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima opšteg partnerstva da dodaju privredne aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Novo uverenje o poslovanju

Direkcija za ekonomski razvoj

Izdavanje novih uverenja o poslovanju gradanima

Dodavanje aktivnosti društvu sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima društava sa ogranicenom odgovornošcu da dodaju aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Uverenje vlasnika i direktora

Direkcija za ekonomski razvoj

Svrha je opremanje preduzeca pisanim dokazom kojim se dokazuje da je predmetna stranka direktor ili vlasnik privrednog subjekta.

Dodavanje aktivnosti inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da dodaju privredne aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Uverenje o autenticnim kopijama

Direkcija za ekonomski razvoj

Uverenje o predmetnim kopijama dokumenta da su identicni originalu

Dodavanje aktivnosti akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da dodaju privredne aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Dostavljanje podataka o preduzecu

Direkcija za ekonomski razvoj

Pribavljanje uverenja, ukljucujuci podatke o poslovanju.

Dodavanje aktivnosti ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Omogucavanje vlasnicima ogranicenih partnerstva da dodaju privredne aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.