REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Sporteve (salla e madhe për rekreacion)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

I mundësohet qytetarëve, klubeve sportive, OJQ've dhe shkollave shfrytëzimi i sallës së rekreacionit për rekreacion.

Kërkesë për shfrytëzimin e sallës së madhe të Sporteve për zhvillimin e garave zyrtare sportive.

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

I mundësohet klubeve sportive, OJQ've, shoqatave, shkollave dhe tjera shfrytëzimi i sallës së madhe për mbajtjen e garave sportive.

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Sporteve (salla e madhe për koncerte të karakterit komercial)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

I mundësohet qytetarëve, shoqatave kulturore, grupeve muzikore, shfrytëzimi i sallës së madhe për mbajtjen e koncerteve me karakter komercial.

Shfrytëzimi i hapsirave jasht Pallatit te Sporteve (fushat e: futbollit, hendbollit, basketbollit, volejbollit)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

I mundësohet qytetarëve, klubeve sportive, OJQ've dhe shkollave shfrytëzimi i objektit të hapur të Palestrës Sportive për rekreacion apo gara sportive.

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Kulturës (Salla Universale)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

I mundësohet qytetarit shfrytëzimi i hapsirës, pronësi komunale, për aktivitete të ndrryshme kulturore.

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Kulturës (salla solemne, salla e leximit dhe salla e provave)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

I mundësohet qytetarit shfrytëzimi i hapësirës, pronësi komunale, për aktivitete kulturore, evente përkujtimore, tubime të organizatave.

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Kulturës (holli për ekspozita)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

I mundësohet qytetarit shfrytëzimi i hapësirës, pronësi komunale, për aktivitete të ndryshme kulturore.