REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për mbulimin e shpenzimeve të transportit

Drejtoria komunale e Arsimit

I mundësohet studentit apo punëtorit arsimorë mbulimi i shpenzimeve të udhëtimit që ka të bëjë shkollimin apo punën në arsim.

Kërkesë për bursë studentore

Drejtoria komunale e Arsimit

Mundësohet përzgjedhja e drejte dhe transparente e studentëve të cilët do të përfitojnë nga subvencionet komunale.