REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Request for covering transportation costs

Municipal Directorate of Education

Student or employees in education may claim transportation costs for travel related to education or education work.

Request for student grants

Municipal Directorate of Education

Fair and transparent selection of students who will benefit from the municipal subsidies.