REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev koji potvrduje da preduzece ispunjava minimalne tehnicke higijensko-sanitarne uslove.

Direkcija za inspekcijski nadzor

Svaki privredni subjekat ce biti podložan inspekciji, i ukoliko su uslovi ispunjeni izdace se dozvola za namenjenu aktivnost.

Prijava za sanitarnu saglasnost za konstrukciju/rekonstrukciju zgrade

Direkcija za inspekcijski nadzor

Saglasnost za sanitarnu zgradu se zahteva onda kada se završi papirologija za dobijanje gradevinske dozvole.

Zahtevi hotelskih kompanija i proizvodaca za sertifikovanje alkoholnih pica.

Direkcija za inspekcijski nadzor

Podnosiocu prijave koji podnosi zahtev se dozvoljava da služi/proizvodi kontrolisani alkohol. Opština proverava kvalitet, ali takode starost lica koja konzumiraju ili služe alkoholna pica.

Odluka o ekshumaciji

Direkcija za inspekcijski nadzor

Najcešce dozvoljava podnosiocima prijava da prenesu ostatke na novu lokaciju (bliže porodici, gradu/zemlji rodenja).

Zahtev za inspekcijom i uništavanjem dobara sa isteklim rokom, za jestive i nejestive proizvode

Direkcija za inspekcijski nadzor

Osnovna prava potrošaca su obezbedenja i javnost je zašticena od zdravstvenih i ekonomskih rizika. Ovaj postupak takode osigurava svodenje poslovnih gubitaka na minimum.