REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Prijava gradevinske uslove

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Navodenje gradevinskih uslova u odredenoj parceli u vidu dokumenta koji ima neophodnu dokumentaciju za prijavljivanje u cilju izdavanja gradevinske dozvole.

Zahtev za isecak iz regulatornog plana

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Pribavljanje odlomka regulatornog plana u svrhu planiranja izgradnje.

Zahtev za saglasnost za parcelaciju

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Dobijanje saglasnosti za parcelaciju kojim se garantuje da je moguce obaviti parcelaciju i da ne dolazi do kršenja gradskog naseljavanja za tu zonu. Neophodno je kao dodatna dokumentacija za zahtev za...

Zahtev za produženje vremenskog ogranicenja gradevinske dozvole

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Pribavljanje dokumenta za produžetak gradevinske dozvole u slucajevima gde izgradnja nije zapoceta u roku od godinu dana od dana izdavanja gradevinske dozvole.

Zahtev za kopiju plana

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Izdavanje dozvola za rušenje objekta koji: ometa izgradnju drugog objekta, predstavlja pretnju gradanima, gde je neophodno rašcišcavanje terena itd.

Zahtev za izdavanje opštinske gradevinske dozvole

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Izdavanje opštinskih ekoloških dozvola gradanima osigurava sprecavanje i umanjenje negativnih efekta po životnu sredinu zbog javnih ili privatnih gradevinskih radova.

Zahtev za korišcenje prostora na javnim površinama u svrhu obavljanja gradevinskih radova

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Gradani i preduzeca mogu koristiti javni prostor u toku svojih gradevinskih radova (za gradevinski materijal, gradevinska vozila itd.)

Zahtev za izdavanje dozvole za vršenje iskopavanja u svrhu izgradnje dalekovoda i ugradnje podzemnih prenosnih kablova

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Pribavljanje dozvole za iskopavanje/izgradnju telekomunikacionih i televizijskih mreža, toplovodnih cevi i visokonaponske elektricne mreže

Zahtev za korišcenje javnih zona za postavljanje opreme i zabavnih igara.

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Odobravanje dozvola za korišcenje javnih zona za postavljanje opreme i zabavnih igara.