REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za verifikaciju štete nastale prirodnim, ljudskim ili drugim faktorom.

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Verifikacija štete ustanovama, putevima, okruženju (avion, šuma itd.) prirodnim ili drugim tehnickim/tehnološkim faktorima. Izrada nacrta izveštaja o situaciji i odluke o restauriranju situacije i/ili...

Zahtev za policijsku pomoc (tokom kulturnih i sportskih dogadaja, protesta itd.)

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Ovo omogucava da dogadaji budu propraceni policijskim obezbedenjem kako bi se obezbedila dovoljna javna bezbednost.

Uverenje o protivpožarnoj zaštiti za visokogradnju (na opštniskom nivou: zgrada visine G+4, kategorija 3 i 4)

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Svrha postupka je prevencija i eliminacija nesreca izazvane vatrom u novim zgradama, od datuma njihove izgradnje.

Usmeni zahtevi za hitne intervencije (Br. 112)

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Najbrži i najtacniji nacin izveštavanja hitnog slucaja i brzog reagovanja, kao i jedinica/struktura za spasavanje opštine.

Potvrda statusa vojnog lica

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Gradani ce dobiti važeci dokument od opštinskih organa vlasti kako bi ukompletirali dokumentaciju koja im je potrebna za apliciranje za vize u ambasadama, kao i za dozvole za prebivalište u drugim zem...

Zahtev za procenu rizika

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Potvrda nivoa rizika za gradane ili imovine i pokretanje postupaka za uklanjanje rizika i regulisanje situacija.