REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Request for extension of the working hours (by the hour)

Directorate of Economic Development

Extension of the working hours beyond the regular working hours.

Property Tax Payment Confirmation

Directorate for Budget and Finance

Property tax payments. Providing citizens with proof of payment of property tax which may constitute necessary documentation for a major number of municipal serves.

Vehicle Registration Tax

Directorate for Budget and Finance

The purpose of this procedure is vehicle registration.