REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za produženje radnog vremena (po casu)

Direkcija za ekonomski razvoj

Produženje radnog vremena van redovnog radnog vremena.