REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za studentske grantove

Opštinska direkcija za obrazovanje

Purpose: Pošten i transparentan odabir studenata koji ce biti deo opštinskih subvencija.

Description: Studenti se mogu prijaviti da ucestvuju u unapred zakazanim konkursima za dobijanje granta u skladu sa univerzitetskom listom po departmanima. Komisija koju postavlja Bord direktora opštine ce pregledati prijave i obaviti rangiranje na osnovu uslova uredbe o subvencijama. Rezultati se objavljuju na oglasnoj tabli.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 godina

Information requested

  • Opšti podaci
  • Kontakt podaci

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 60

Documents requested

  • Potvrda o tekucoj akademskoj godini (Originalna)
  • Uverenje o finansijskom statusu domacinstva (Originalna)
  • Uverenje o ocenama (Originalna)
  • Potvrda da lice ne vrši dužnosti upravljanja drugim preduzecima (NEMA)
Free of charge

Form is not available