REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e hapsirës, në sipërfaqet publike, për kryerjen e punëve ndërtimore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: U mundësohet, qytetarëve dhe bizneseve, shfrytëzimi i sipërfaqeve publike gjatë ndërtimit të objekteve të tyre (për materialet ndërtimore, makinerinë ndërtimore, etj)

Description:

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 muaj

Information requested

Anticipated time within which must be answered for procedure (days):

Documents requested

Free of charge

Form is not available