REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikata e Re e Biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: Pajisja e biznesit me certifikate të re

Description: Pala të cilës i ka humbur apo i është dëmtuar certifikata origjinale, duhet të beje kërkesë në QKB(Qendra Komunale e Biznesit) për ndërrimin e certifikatës ose për duplikat.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Formulari D
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Nënshkrimi
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Certifikata e Demtuar (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletëpagesa (Origjinal)
 • Shapllaj e pavlefshme (Origjinal)
Free of charge

Form is not available