REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Dodavanje pojedinacne poslovne aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj

Purpose: Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da dodaju privredne aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Description: Vlasnici privatnih preduzeca mogu dodati aktivnosti svog preduzeca tako što ce popuniti standardni B obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novom aktivnošcu u zakonski predvidenom roku.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema granice

Information requested

 • Formular B Tip prijave (poslovni broj)
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Delokrug rada (primarni, sekundarni i drugi poslovi, šifra poslovnih delatnosti i opis)
 • Vlasnici
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • PDV registracija
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
 • Odluka o proširenju delatnosti (Originalna)
Free of charge

Form is not available