REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena adrese privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Purpose: Omogucavanje vlasnicima privatnih preduzeca da promene adresu i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Description: Vlasnici privatnih preduzeca mogu promeniti adresu svog preduzeca tako što ce popuniti standardni B obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novom adresom u zakonski predvidenom roku.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema granice

Information requested

 • Formular B
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Formular B (Overena kopija)
 • Uplatnica (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available