REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena naziva inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Purpose: Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da promene naziv i pri opštini upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Description: Vlasnici inostranog preduzeca mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni obrazac A1 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novim nazivom u zakonski predvidenom roku.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema granice

Information requested

 • Formular A1
 • Novi naziv poslovne organizacije
 • Podnosilac prijave
 • Potpis i datum

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Pasoš (Overena kopija)
 • Formular A1 (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
 • Odluka o promeni imena (Originalna)
 • Odluka o promeni imena (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Uverenje iz zemlje u kojoj se nalazi vaša kompanija (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available