REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Registrovanje privatnih preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Purpose: Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da osnuju privatno preduzece i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju.

Description: Podnosioci prijava koji bi hteli da osnuju privatno preduzece moraju posetiti OPC (Opštinski poslovni centar) i ispuniti obrazac B1. Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju u zakonski predvidenom roku.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema granice

Information requested

 • Formular B
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular B (Originalna)
Free of charge

Form is not available