REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Registrovanje društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj

Purpose: Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da osnuju društvo sa ogranicenom odgovornošcu i upišu te promene u ovu privrednu kategoriju.

Description: Podnosioci prijava (lica) koji bi hteli da osnuju društvo sa ogranicenom odgovornošcu moraju posetiti OPC (Opštinski poslovni centar) i ispuniti obrazac A0. Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju u zakonski predvidenom roku.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema granice

Information requested

 • Formular A0
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Datum osnivanja
 • Broj radnika
 • Osnivacki kapital
 • Aktivnosti
 • Podaci o vlasnicima preduzeca
 • Direktor - bord direktora
 • Registrovani agent
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o podnosiocu prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Sporazum za poslovnu organizaciju (Originalna)
 • Statut organizacije (Originalna)
 • Saglasnost registrovanog agenta (Originalna)
 • Formular A0 (Originalna)
Free of charge

Form is not available