REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Registrovanje zemljoradnicke zadruge

Direkcija za ekonomski razvoj

Purpose: Omogucavanje zainteresovanim podnosiocima prijava da uspostave zemljoradnicku zadrugu i upisivanje tih pravnih lica u opštini.

Description: Podnosioci prijava koji bi hteli da osnuju zemljoradnicku zadrugu moraju posetiti OPC (Opštinski poslovni centar) Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju u zakonski predvidenom roku.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema granice

Information requested

 • Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Imena i adrese svih osnivaca
 • Tip poslovne organizacije
 • Datum osnivanja
 • Glavni poslovi, sekundarni poslovi, drugi poslovi (šifre usluga)
 • Osnivacki kapital
 • Bord direktora (broj i njihova imena kao clanova borda, registrovani agent, ukljucujuci i podatke o njemu/njoj)
 • Podružnice (broj podružnica i njihove adrese, nazivi jedinica i njihovi glavni poslovi)
 • Dodatni podaci, ukoliko ih ima (ovo ukljucuje dobrovoljnu registraciju za PDV i sertifikat za uvoz - izvoz ukoliko je potrebno)
 • Broj akcija i broj akcija koje se mogu izdavati
 • Registrovani agent
 • Podaci o podnosiocu prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days):

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Osnivacki akt (Originalna)
 • Statut (Overena kopija)
 • Pisana saglasnost agenta (Originalna)
 • Podzakonski akt kompanije po Clanu 138 (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available