REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetim që familja nuk posedon biznes (për Bursë studentore)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Purpose: Qellimi i kësaj procedure është lëshimi i vërtetimit që pala nuk ka biznes familjarë që nevoitet për kompletimin e dokumentacionit për të aplikuar për bursë studentore.

Description: Kërkesën e bën pala në Zyrën e Regjistrimit të Biznesit, me anë të letërnjoftimit të të dy prindërve kontrollohet nëse familja ka të regjistruar biznes në ARBK (Agjensioni për regjistrimin e biznesit të Kosovës). Pala pajiset me vertetim për bursë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nuk është i përcaktuar, bëhet në bazë të kërkesës

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr i letërnjoftimit
  • Adresa dhe vendbanimi
  • Informatat e kontaktit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Letërnjoftimi (prindërve) (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Studentit) (Kopje)
Free of charge

Form is not available