REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena naziva akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Purpose: Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene naziv i upišu takvu promenu ove poslovne kategorije.

Description: Vlasnici akcionarskih društava mogu promeniti naziv svog preduzeca tako što ce popuniti standardni A1 obrazac koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti uverenje o poslovanju sa novim nazivom u zakonski predvidenom roku.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema granice

Information requested

  • Novi i prethodni naziv poslovne organizacije
  • Podaci o podnosiocu prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Formular A1 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o promeni imena (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Free of charge

Form is not available