REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za registrovanje delova objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Gradanin (pravno lice) može podeliti objekat na manje delove i upisati ih.

Description: Podnosilac prijave dostavlja prijavu za registrovanje delova objekta Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. (objekat može biti podeljen i promeniti namena istih, npr. u garažu, stanove, radnje itd.). Ako dokumentacija nije potpuna, službenici upisuju delove objekta u Registar tapija nepokretnosti.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Detalji prethodnog vlasnika (opšti podaci)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Uverenje o imovini (Overena kopija)
  • Gradevinska dozvola (Kopija)
  • Katastarska merenja zabeležena kao jedinice (podaci o zgradi) (Originalna)
Free of charge

Form is not available