REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Promena namene (poljoprivrednih i drugih)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Promena namene imovine.

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu radi promene namene (poljoprovredne ili druge) u skladu sa cinjenicnim stanjem. Odluka se donosi na osnovu terenske inspekcije i registracije pri RTN (Registar tapija nepokretnosti).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci preduzeca (naziv, aktivnost)
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Free of charge

Form is not available