REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za upisivanje objekta

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Zahtev i registracija imovine u katastarskom registru.

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu radi upisivanja objekta koji je izgraden u skladu sa urbanistickim kriterijumima. Nakon upisivanja je obavljena registracija pri katastarskom registru.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
  • Gradevinska dozvola (Originalna)
  • Urbanisticki tehnicki uslovi (Originalna)
Free of charge

Form is not available