REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Postupak utvrdivanja prava o službenosti prolaza

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Upisuje se pravo o službenosti prolaza Proces omogucavanja drugog vlasnika imovine da vrši korišcenje iste.

Description: Podnosilac prijave podnosi prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu za registrovanje prava o službenosti prolaza sa prethodno utvrdenom sudskom presudom. Odreduje se samo pravo o službenosti prolaza i vremensko ogranicenje. Registracija obuhvata opis parcela (predmetni deo).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vremensko ogranicenje odreduje sud u skladu sa zahtevom.

Information requested

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Kontakt podaci

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Konacna odluka nadležnog suda (Originalna)
Free of charge

Form is not available