REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za unošenje ispravke u katastarski registar (tehnicka ili materijalna greška)

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Podnosilac prijave može ispraviti podatke o imovini u slucajevima materijalnih i/ili tehnickih grešaka.

Description: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Nakon što dokumentaciju proveri službenik, isti donosi odluku (ponekad cak i u prisustvu dva ili više podnosilaca prijava) i upisuje je u knjige katastra nepokretnosti. Ispravka se vrši cak i bez prijave gradana ako tehnicku grešku uoci katastarski službenik. )

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 10

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda / Odluka opšteg upravnog tela (jedinice) (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih / umrlih / vencanih (Originalna)
Free of charge

Form is not available