REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për rregullimin (mirëmbajtjen) e rrjetit të ujësjellësit

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Furnizimi i rregulltë i qytetarëve me ujë të pishëm.

Description: Pala bën kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila përcillet në Drejtorinë për Shërbime Publike, shqyrtohet për realizim në teren dhe i kthehet përgjigja.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)
  • Vendi ku kërkohet të bëhet ndërhyrja

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available