REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Saglasnost za pokretanje ispitivanja u cilju izgradnje hidrocentrala i drugih centrala (vetar, solarne centrale, biomasa) i energetske efikasnosti

Direkcija za javne usluge

Purpose: Ispunjavanje odredenih preduslova i dobijanje saglasnosti za pokretanje ispitivanja radi mogucnosti izgradnje hidrocentrale - efikasnost elektricne energije iz obnovljivih izvora

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijave. Zahtev se prosleduje Direkciji za javne usluge, a pregleda ga komisija i daje sa saglasnost o pocetku ispitivanja.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 3 godine

Information requested

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Adresa lokacije na kojoj su predvidena ispitivanja

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Projekat (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available