REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Saglasnost za repatrijaciju tela (ostataka tela) iz inostranstva.

Direkcija za javne usluge

Purpose: Repatrijacija ostataka tela državljana Kosova u njihovu domovinu.

Description: Podnosilac prijave može podneti zahtev zajedno sa neophodnom dokumentacijom Kancelariji za prijave. Zahtev pregleda kompetentni službenik koji daje pocetnu saglasnost pre nego što prosledi prijavu direktoru Direkcije na konacno odobrenje.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 30 dan

Information requested

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Ime i prezime preminulog
  • Datum prenosa tela
  • Nova lokacija gde je telo sahranjeno

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Overena kopija)
  • Pristanak za preuzimanje tela (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available