REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Saglasnost za pokretanje ispitivanja u oblasti energetske efikasnosti.

Direkcija za javne usluge

Purpose: Uštede i povecanje kolicine elektricne energije.

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za javnu rasvetu pri Kancelariji za prijave koji se onda prosleduje Direkciji za javne usluge. Zahtev pregleda nadležni službenik i onda se donosi odluka da li postoji potreba za održavanjem ili novom javnom rasvetom. Podnosilac prijave dobija odgovor o mogucem izvršenju

Legal basis

Validity of procedure administrative: 3 godine

Information requested

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Adresa mesta za koje se traži saglasnost za pocetak obavljanja ispitivanja o energetskoj efikasnosti

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available