REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Tarifat për qarkullimin e automjeteve të rënda motorike në rrugët ku është ndaluar qarkullimi i automjeteve

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Pajisja me leje për qarkullim të automjeteve me mbi 3.5t peshë.

Description: Pala e bënë kërkesën në Zyrën Pritëse për qarkullim të automjetit me peshë mbi 3.5t në rrugët në të cilat ndalohet qarkullimi i automjeteve të tilla (mbi 3.5t). Kerkesa përcillet në Drejtorinë e Shërbimit Publik ku edhe mirret vendimi dhe ipet leja e qarkullimit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohën për të cilën është kërkuar leja.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit
  • Informatat e kontaktit për palën dhe biznesin
  • Targat e automjetit
  • Emri i rrugës në të cilat qarkullon

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available