REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për verifikimin e zonës së minuar

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Ndërmejtësimi mes palës dhe subjektit kompetent në funksion të krijimit të ambientit të sigurtë për qytetarin.

Description: Pala e parashtron kërkesën në Arhivë e cila dërgohet në Drejtorin për DMSH(Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim. Drejtoria I drejtohet Ministrisë së Forcës së Sigurisë Departamentit për Cështje Civile-Ushtarake Kompanisë për Deminim. Pala njoftohet me përgjigjet e FSK(Forca e Sigurisë së Kosovës) lidhur me deminimin (arsyeshmërin, datën eventuale për deminim dhe të ngjajshme).

Legal basis

Validity of procedure administrative: 10 vite

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e Personit
  • Informatat për kontakt (p.sh. nr I telefonit)
  • Lokacioni/vendi ku kërkohet verifikimi i terrenit të minuar
  • Data e aplikimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available