REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za procenu rizika

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Purpose: Potvrda nivoa rizika za gradane ili imovine i pokretanje postupaka za uklanjanje rizika i regulisanje situacija.

Description: Zahtev može biti podnet u pisanoj ili usmenom formi kada se radi o potencijalnoj opasnosti

Legal basis

Validity of procedure administrative: 10 godina

Information requested

  • Ime i prezime
  • Adresa lica
  • Kontakt podaci (npr. broj telefona)
  • Lokacija/objekat koji je prijavljen
  • Datum podnošenja prijave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Stranka može doneti fotografije oštecene imovine/postrojenja. Medutim, nivo rizika ce odrediti komisija. (NEMA)
Free of charge

Form is not available