REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë verbale për intervenim emergjent (No. 112)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Purpose: Lajmërimi sa më i shpejtë dhe i saktë i rastit emergjent dhe reagimi i njësive/strukturave komunale për mbrojtje dhe shpëtim.

Description: Qytetarët e komunës së Gjakovës dhe jashtë sajë lajmerojnë situatat emergjente dhe ngjarjet tjera kërcënuese në numrin unik emergjent 112. Informata konfirmohet dhe mbi këtë bazë bëhet reagimi, koordinimi dhe menaxhimi i situatës duke angazhuar kapacitetet përkatese komunale emergjente.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 10 vite

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e Personit
  • Informatat për kontakt (p.sh. nr I telefonit)
  • Adresa ose lokacionit ku ka ndodhë fatkeqësia ose ku rreziku është evident
  • Rasti regjistrohet në ditarin e rasteve në kujdestari 112

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): në moment

Documents requested

Free of charge

Form is not available