REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqimi për plotësimin e kushteve kundër-zjarrit për ndërtimet e larta (në nivelin komunal: lartësia e objektit P+4, kategoria 3 dhe 4)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Purpose: Qëllimi i procedurës është parandalimi dhe eliminimi i rrezikut të rasteve të zjarrit në ndërtesat e reja, që nga fillimi i ndërtimit të tyre.

Description: Qytetari e bënë kërkesën në DMSH. Komisioni e bënë inspektimin në mënyrë që të verifikohet a plotësohen kushtet e kërkuara për mbrojtje kunder zjarrit. (Pas marrjes së pëlqimit vazhdohet me procedurat tjera për marrjen e lejes për ndërtime të larta).

Legal basis

Validity of procedure administrative: 10 vite

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat për kontakt
  • Adresa e vendit i cili duhet të inspektohet

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Projekti i ndërtimit të objektit (Origjinal)
Free of charge

Form is not available