REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa për asistencë policore (gjatë evenimenteve kulturore, sportive, protestave, etj).

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Purpose: Mundësohet mbulimi i eventeve nga policia në mënyrë që qyetetarit ti ofrohet siguria e nevojshme.

Description: Kërkesa e paraqitur nga qytetari, personi juridik, kompania, qendra kulturore dhe sportive, etj dërgohen në Drejtori ku procedohen dhe dërgohen në polici SHPK(Sherbimi Policorë i Kosovës)

Legal basis

Validity of procedure administrative: Deri në përfundim të evenimentit.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e personit dhe kontakt informatat
  • Vendi ku do të mbahet evenimenti

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Me raste - dokument mbi regjistrimin e OJQ, Shoqatës, etj. (Per shikim)
Free of charge

Form is not available