REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shfrytëzimi i hapsirave jasht Pallatit te Sporteve (fushat e: futbollit, hendbollit, basketbollit, volejbollit)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Purpose: I mundësohet qytetarëve, klubeve sportive, OJQ've dhe shkollave shfrytëzimi i objektit të hapur të Palestrës Sportive për rekreacion apo gara sportive.

Description: Pala bënë kërkesën, në Zyrën e Pranimit, për shfrytëzim të objektit të hapur të Palestrës Sportive. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njëjtën.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat)
  • Informatat lidhur me numrin e pjesëmarrësve, etj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available