REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Prijava za korišcenje sportske hale (velika sala za fiskulturu)

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Purpose: Gradanima, sportskim klubovima, NVO-ima i školama je dozvoljeno da koriste salu za fiskulturu za rekreaciju.

Description: Podnosioci prijava moraju podneti zahtev Kancelariji za prijem za ‘salu za fiskulturu’. Zahtev se prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. Službenik ce pregledati zahtev i odluciti da li ce ga prihvatiti ili odbiti.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Rok važenja dokumenta koji se tice aktivnosti

Information requested

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Ime i prezime podnosioca prijave (NEMA)
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci) (NEMA)
  • Podaci o broju ucesnika itd.) (NEMA)
Free of charge

Form is not available