REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev koji potvrduje da preduzece ispunjava minimalne tehnicke higijensko-sanitarne uslove.

Direkcija za inspekcijski nadzor

Purpose: Svaki privredni subjekat ce biti podložan inspekciji, i ukoliko su uslovi ispunjeni izdace se dozvola za namenjenu aktivnost.

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev kancelariji za prijem koji se zatim prosleduje direktoru za inspekcijski nadzor u zavisnosti od sektora (inspekcija tržišta, sanitarija i izgradnje - u odredenim slucajevima ekologija, veterina, poljoprivreda). Ovaj zahtev potvrduje ispunjavanje minimalnih higijenskih i tehnickih uslova, sanitarija, bezbednosti na radu i zaštite životne sredine u smislu radnog prostora, postrojenja i opreme.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime i prezime
  • Adresa mesta koje se navodi u zahtevu
  • Kontakt podaci
  • Naziv poslovne organizacije
  • Opis aktivnosti

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available