REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Podnošenje prijave za lov u Lovackim udruženjima

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Purpose: Lovacka udruženja mogu da sprovode svoje rekreativne i sportske aktivnosti.

Description: Nakon objavljivanja javnog tendera za upotrebu redovnih lovnih zona od strane Direkcije za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, i uz saglasnost Ministra, udruženja lovaca iz svih opština na Kosovu mogu predati svoje prijave. Nakon revidiranja dokumenata službenik ce dostaviti tendere komisiji gde ce se doneti odluka za korišcenje redovnih lovnih zona za 10 godina.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Do 30 godina

Information requested

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Kontakt podaci
  • Uslovi koje pruža udruženje na osnovu navedenih kriterijuma

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Uverenje o registraciji udruženja (Originalna)
Free of charge

Form is not available