REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Potvrda o prekidu registracije prebivališta.

Direkcija za opštu administraciju

Purpose: Prekidanje registracije prebivališta kako bi se prijavilo novo.

Description: Podnosilac prijave podnosi zahtev za prekidanje registracije Maticnoj kancelariji. Nakon što se od podnosioca prijave zatraži licni broj zvanicnik ce prekinuti registraciju mesto prebivališta u elektronskom sistemu civilnog statusa.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Datum rodenja
  • Pol
  • Mesto rodenja
  • Prethodno prebivalište
  • Novo prebivalište
  • Državljanstvo
  • Bracno stanje

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available