REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Verifikacija razne dokumentacije iz drugih zemalja

Direkcija za opštu administraciju

Purpose: Potpis na stranom obrascu/dokumentu dobijen u drugoj zemlji se overava u svrhu uskladivanja sa drugom zemljom.

Description: Podnosilac prijave može zahtevati verifikaciju dokumentau zemlji koja nije Republika Kosovo. Verifikacija ce biti izdata podnosiocu prijave i kopija dokumenta ce se zadržati i zadržati u arhivama. Verifikacija potpisa na originalnom dokumentu sa takode obavlja.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 5 godina

Information requested

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (licni broj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Dokument mora biti overen (stranka mora biti prisutna) (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available