REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Legalizim i kopjes në bazë të origjinalit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Vërtetohet kopja e një dokumenti në bazë të dokumentit origjinal.

Description: Pala e cila dëshiron të vërtetoj kopjet në bazë të origjinalit e sjell dokumentin origjinal dhe 2 apo më shumë kopje të atij dokumenti për ta vërtetuar. Kopjet e dokumentit legalizohen, vulosen dhe ky legalizim regjistrohet në librin e legalizimeve. Një kopje e dokumentit mbetet në arkivën e Komunës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 5 vite

Information requested

  • Emri dhe mbiemri
  • Informata e përgjithshme (numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Dokumenti origjinal dhe kopjet e po atij dokumenti të cilat duhet legalizuar (Origjinal)
Free of charge

Form is not available