REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Potpis legalizacije

Direkcija za opštu administraciju

Purpose: Verifikacija potpisa na dokumentu ili izjavi da pripadaju podnosiocu prijave.

Description: Podnosilac prijave šalje zahtev za verifikaciju potpisa na dokumentu Maticnoj službi. Službenik ce identifikovati podnosioca prijave putem licnog dokumenta i zahtevati od podnosioca prijave da potpiše zvanicni protokol.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 5 godina

Information requested

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Izjava/dokument koji mora imati overeni potpis (stranka bi trebalo da bude prisutna tokom overavanja autenticnosti) (Originalna)
  • Licna karta ili pasoš (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available