REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e Vdekjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Pajisja me certifikatë të vdekjes

Description: Kërkesa për pajisje me certifikatë të vdekjes bëhet në Zyrën e Gjendjes Civile. Kërkesën mund ta bëjë familjari, institucioni ose personi që ka qenë prezent në rastin e vdekjes. I vdekuri duhet të jetë i regjistruar në sistemin elektronik të gjendjes civile, për ta mundësuar lëshimin e certfikatës së vdekjes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i të vdekurit
  • Numri personal i të vdekurit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Fletëpagesa (Origjinal)
Free of charge

Form is not available