REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za brak sa stranim državljaninom.

Direkcija za opštu administraciju

Purpose: Gradani Kosova mogu stupiti u brak sa stranim državljaninom.

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi za stupanje u brak sa stranim državljaninom. Ukoliko je potrebna dokumentacija gradana Kosova i stranog državljana kompletna, registar ce prijaviti proglašenje braka u elektronski sistem civilnog statusa i dva dana nakon ce brak moci da se ostvari na mestu ugovorenom izmedu podnosioca prijave i maticara.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime (ime roditelja) i prezime oba lica koja stupaju u brak

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Originalna)
  • Bracno stanje (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (za strane gradane) (Originalna)
  • Uverenje o prebivalištu (Overena kopija)
  • Uverenje o neometanom radu (Originalna)
  • Uverenje o pravnoj sposobnosti (Originalna)
  • Pasoš (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available