REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Lidhja e martesës jashtë objektit të Kuvendit Komunal

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: I mundësohet palës që të bëjë lidhjen e martesës në vendin e kërkuar, jasht objektit të kuvendit komunal.

Description: Pala paraqet kërkesën për lidhjen e martesës jashtë objektit të Kuvendit të Komunës. Pas plotësimit të dokumentacionit kërkesa dërgohet te Drejtori i Administratës Publike i cili/e cila edhe e merr vendimin.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Dokumenti është i vlefshëm deri me realizmin e kërkesës.

Information requested

  • Emri dhe mbiemri për të dy bashkëshortët e ardhshëm (emrat e prindërve)
  • Informatat e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Kërkesa me shkrim nga pala (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Free of charge

Form is not available